atSAIN y 70au, Cyfrol 1

The 1970s was a period of great creativity in the Welsh pop scene, and this compilation brings together 3 of the most iconic albums, by the female harmony group Sidan, rock band Brân and singer-songwriter Huw Jones.

Tracks –

CD 1 – Huw Jones – Adlais

01. Dwr

02. Y Ffoadur

03. Mathonwy

04. Paid Digalonni

05. Adfail

06. Daw Dydd y Bydd Mawr y Rhai Bychain

07. Gwylliaid Cochion Mawddwy

08. Sut Fedrwch Chi Anghofio?

09. Dwisio Bod yn Sais

10. Gwas Bach y Peiriant Pres

11. Ble’r Aeth yr Haul?

12. Na, Na!

 

 

CD 2 – Brân – Ail-Ddechra

01. Y Ddôr Ddig

02. F’Annwyl Un

03. Y Gwylwyr

04. Wrth y Ffynnon

05. Ynys Gudd

06. Myfyrdod

07. Rhodiaf Hen Lwybrau

08. Mor Braf

09. Caledfwlch

10. Blodyn

11. Y Crëwr

12. Breuddwyd.

 

CD 3 – Sidan – Teulu Yncl Sam

01. Helo

02. Y Rhwyd

03. Carol

04. Doli Glwt

05. Gwynt yr Haf

06. Ble’r Ei Di

07. Dwi Ddim Isio…

08. Dyn yr Eira

09. Paid â Deud

10. Gwyll

11. Di Enw

12. Ganaf Gân

13. Yr Haf

14. Ar Goll

15. Ffarwel.

 

 

Yr oedd yna recordiau Cymraeg cyn y 70au wrth gwrs. Yn wir gosodwyd seiliau go gadarn yn y 40au a’r 50au cyn dechreuadau y “canu pop” yn y 60au, ond yn ystod y 70au y gwelwyd y byd recordiau Cymraeg yn dod i’w lawn dwf, yn llawn gwreiddioldeb ac amrywiaeth disglair.

Ac un o nodweddion amlycaf cerddoriaeth y 70au oedd mai cerddoriaeth yr ifanc ydoedd yn anad dim arall, yn adlewyrchu asbri, dyheadau ac argyhoeddiad ieuenctid Cymru ar gyfnod cyffrous iawn yn ei hanes.

Mae’r dair albym a gynhwysir yn y pecyn hwn yn adlewyrchu tair agwedd wahanol o ganeuon y cyfnod: Huw Jones yn cyfleu cyffro gwleidyddol y 70au, Brân yn dangos sut y cartrefodd y diwylliant roc yn naturiol ddigon yn y Gymraeg, a Sidan yn cyfleu talent y genhedlaeth iau ar ei gorau.

Traciau –

CD 1 – Huw Jones – Adlais

01. Dwr

02. Y Ffoadur

03. Mathonwy

04. Paid Digalonni

05. Adfail

06. Daw Dydd y Bydd Mawr y Rhai Bychain

07. Gwylliaid Cochion Mawddwy

08. Sut Fedrwch Chi Anghofio?

09. Dwisio Bod yn Sais

10. Gwas Bach y Peiriant Pres

11. Ble’r Aeth yr Haul?

12. Na, Na!

 

 

CD 2 – Brân – Ail-Ddechra

01. Y Ddôr Ddig

02. F’Annwyl Un

03. Y Gwylwyr

04. Wrth y Ffynnon

05. Ynys Gudd

06. Myfyrdod

07. Rhodiaf Hen Lwybrau

08. Mor Braf

09. Caledfwlch

10. Blodyn

11. Y Crëwr

12. Breuddwyd.

 

CD 3 – Sidan – Teulu Yncl Sam

01. Helo

02. Y Rhwyd

03. Carol

04. Doli Glwt

05. Gwynt yr Haf

06. Ble’r Ei Di

07. Dwi Ddim Isio…

08. Dyn yr Eira

09. Paid â Deud

10. Gwyll

11. Di Enw

12. Ganaf Gân

13. Yr Haf

14. Ar Goll

15. Ffarwel.

£9.99 - £12.98Code(s)Rhifnod: 5016886267623
SAIN SCD2676

You may also like .....Falle hoffech chi .....