Atlas y Byd CBAC

 

 

 

 

 

 

Addasiad Cymraeg o Atlas Myfyrwyr Collins. Mae'n cynnwys 128 o dudalennau o fapiau cyfeiriol a thematig cyfoes, 8 tudalen o ystadegau gwledydd y byd a mynegai gynhwysfawr i'r holl enwau sy'n ymddangos ar y mapiau cyfeirio. Mae'r Atlas wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr 14 i 16 oed, fodd bynnag mae ei ddyluniad yn ei gwneud yn hawdd i bob myfyriwr ei ddefnyddio.

Mae'r argraffiad yn cynnwys map estynedig ar bob tudalen. Mae mapiau thematig a graffiau a thablau cysylltiedig yn cyd fynd a'r cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cwmpasu pynciau fel twristiaeth, amgylchedd a rhai sosio-economaidd. Mae'r holl fapiau wedi'u diweddaru'n llawn gan ddefnyddio'r wybodaeth ystadegol ddiweddaraf. Ceir delweddau lloeren o ansawdd uchel. Mae ystadegau amrywiol ar gyfer ffeithiau demograffig a sosio-economaidd yn darparu'r data diweddaraf ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno creu eu defnyddio i gefnogi prosiectau daearyddiaeth, twristiaeth, mathemateg, economeg neu TG.

£10.99 -Code(s)Rhifnod: 9781860856952
9781860856952

You may also like .....Falle hoffech chi .....