Atlas y Byd CBAC

 

A Welsh adapatation of Collins Student Atlas. It comprises 128 pages of modern reference and thematic maps, 8 pages of statistics relating to countries of the world and a substantial index to all names appearing on the reference maps. Although the atlas has been prepared specifically for 14 to 16 year old students, it is designed for easy use by all students. 

 

 

 

 

Addasiad Cymraeg o Atlas Myfyrwyr Collins. Mae'n cynnwys 128 o dudalennau o fapiau cyfeiriol a thematig cyfoes, 8 tudalen o ystadegau gwledydd y byd a mynegai gynhwysfawr i'r holl enwau sy'n ymddangos ar y mapiau cyfeirio. Mae'r Atlas wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr 14 i 16 oed, fodd bynnag mae ei ddyluniad yn ei gwneud yn hawdd i bob myfyriwr ei ddefnyddio.

Mae'r argraffiad yn cynnwys map estynedig ar bob tudalen. Mae mapiau thematig a graffiau a thablau cysylltiedig yn cyd fynd a'r cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cwmpasu pynciau fel twristiaeth, amgylchedd a rhai sosio-economaidd. Mae'r holl fapiau wedi'u diweddaru'n llawn gan ddefnyddio'r wybodaeth ystadegol ddiweddaraf. Ceir delweddau lloeren o ansawdd uchel. Mae ystadegau amrywiol ar gyfer ffeithiau demograffig a sosio-economaidd yn darparu'r data diweddaraf ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno creu eu defnyddio i gefnogi prosiectau daearyddiaeth, twristiaeth, mathemateg, economeg neu TG.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 9781860856952
9781860856952

You may also like .....Falle hoffech chi .....