Arwr Pack Pecyn Cyfres Arwr - Dewis dy Dynged

#lang1:

A bargain set of four books from the Cyfres Arwr series, including Arwr yr Ymerodraeth, Arwr y Llychlynwyr, Arwr y Groegiaid and Arwr y Tîm Taro. Translations in Welsh by Catrin Hughes.

Arwr yr Ymerodraeth - You are the hero of this book. Only you can decide your own destiny. You are a private detective living in London. The British Empire stretches around the world, but it is under threat. Will you help police trace a stolen top-secret weapon? Or will you choose another path?

Arwr y Llychlynwyr - You are the captain of a Viking trading ship. Your village has been destroyed by raiders. Will you set sail to seek revenge? Or will you choose another path?

Arwr y Groegiaid - Only you can decide your own destiny. You are an adventurer living in the mythical world of Ancient Greece. The daughter of the King of Thebes has been kidnapped. Will you head straight to her rescue? Or will you take another path?

Arwr y Tîm Taro - You are part of a Specials Operation team and work on the toughest missions. A president's granddaughter is in danger. Can you find a way to save her? Or will you choose another path?

Pecyn o bedwar teitl Cyfres Arwr, sef Arwr yr Ymerodraeth, Arwr y Llychlynwyr, Arwr y Groegiaid ac Arwr y Tîm Taro. Cyfieithiadau Cymraeg gan Catrin Hughes.

Arwr yr Ymerodraeth - Rwyt ti'n dditectif preifat sy'n byw yn Llundain. Mae'r Ymerodraeth Brydeinig yn ymestyn ar hyd a lled y byd, ond mae hi dan fygythiad. A fyddi di'n helpu'r heddlu i geisio dod o hyd i arf cyfrinachol sydd wedi'i ddwyn? Neu a fyddi di'n dewis llwybr arall? Ti yw arwr y llyfr hwn. Dim ond ti all ddewis dy dynged.

Arwr y Llychlynwyr - Rwyt ti'n gapten ar long fasnachu Llychlynnaidd. Dinistriwyd dy bentref gan ysbeilwyr creulon. A fyddi di'n codi'r hwyliau eto ac yn dial arnynt? Neu a fyddi di'n dewis llwybr gwahanol? Ti yw arwr y llyfr hwn. Dim ond ti all ddewis dy dynged.

Arwr y Groegiaid - Rwyt ti'n anturiaethwr sy'n byw ym myd mytholegol Groeg yr henfyd. Mae merch Brenin Thebau wedi ei herwgipio. A fyddi di'n mynd i'w hachub ar unwaith? Neu a fyddi di'n dewis llwybr gwahanol? Ti yw arwr y llyfr hwn. Dim ond ti all ddewis dy dynged.

Arwr y Tîm TaroRwyt ti'n rhan o dîm Gweithredoedd Arbennig ac yn gweithio ar yr ymgyrchoedd anoddaf. Mae wyres yr Arlywydd mewn perygl. A fedri di ei hachub hi? Neu a fyddi di'n dewis llwybr gwahanol? Ti yw arwr y llyfr hwn. Dim ond ti all ddewis dy dynged.


£12.00 - £19.96Code(s)Rhifnod: 9781849672870
9781849672870

You may also like .....Falle hoffech chi .....