Arhoswch Fymryn Eto

Author: Bali Rai; Welsh Adaptation: Mared Llwyd.

Series: Darllen yn Well.

Aman's dad has left, and he won't be returning. Now, Aman feels lost and lonely. When a kind man called Gurnam moves to the area and saves Aman from the town bullies, the two get close quickly. Despite their close friendship, Gurnam has dark secrets, too deep for Aman to understand, which tears his world apart.

 

Awdur: Bali Rai; Addasiad Cymraeg: Mared Llwyd.

Cyfres: Darllen yn Well.

Mae tad Aman wedi gadael, a dydy o ddim am ddod 'nôl. Nawr, mae Aman yn teimlo'n unig ac ar goll. Ar ôl i ddyn caredig o'r enw Gurnam symud i'r ardal leol ac achub Aman rhag bwlis y dref, mae'r ddau yn cysylltu yn gyflym. Er eu cyfeillgarwch agos, mae gan Gurnam gyfrinachau tywyll, yn rhy ddwfn i Aman eu deall, sy'n rhwygo'i fywyd yn ddarnau.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802584493

You may also like .....Falle hoffech chi .....