Arfon Gwilym, Proc i'r Tan

This is the first CD by the artist who is originally from Meirionethshire, then lived for a period in Montgomeryshire, and has now settled in Caernarfonshire!

Family influence is obvious on this album. The late Geraint Edwards (uncle) wrote the words for one of the songs, and two of the songs are by Trefor Edwards (uncle), with two of Arfon’s brothers, Dyfan Roberts and Gerallt Rhun joining in another song.

While preparing the notes for the cover of the album, Arfon realised that Wil Cae Coch was a sibling to his great great grandmother! On another track, Arfon is joined by the local lads from Powys. Other various Poets such as Mei Mac, Mynyddog, Tudur Dylan, Ceiriog and Gwyn ap Gwilym have contributed to the project.

Traditional songs and ‘cerdd dant’, arranged by Arfon himself appear on the album, as well as songs from Brittany, a variation of Eric Bogle’s Green fields of France, and an arrangement by Cass Meurig. Tudur Dylan has also composed a song for the late Elfed Lewys, a very famous character in the Powys area.

Tracks -

01 - Ffidil a Ffedog

02 - Rhowch broc i’r tân

03 - Hen Benillion

04 - Emaniwel

05 - Yr Hen Lanc

06 - Ambell i Gân

07 - Sion Bach Tynybryn

08 - Gwenno Fwyn

09 - Dod dy Law

10 - Pastai Fawr Llangollen

11 - Cariad cyntaf

12 - Elfed

13 - Y Sguthan

14 - Penyberth

15 - Carol Wil Cae Coch

16 - Marged Fwyn.

 

 

Dyma Gryno Ddisg cyntaf y gwerinwr o Feirionnydd a fu’n byw am gyfnod helaeth yn Nhrefaldwyn, ac sydd bellach wedi ymgartrefu yn Sir Gaernarfon!

Mae dylanwad teuluol amlwg iawn ar yr albwm yma. Cyfansoddwyd geiriau un gân gan y diweddar Geraint Edwards (ewythr) ac mae dwy gân gan Trefor Edwards (ewythr), gyda dau o’i frodyr, Dyfan Roberts a Gerallt Rhun, yn ymuno i ganu un gân. Wrth baratoi nodiadau ar gyfer y clawr, doedd Arfon ddim yn sylweddoli fod Wil Cae Coch (mae cân amdano ar y CD) yn frawd i’w hen, hen nain! Yn ymuno ag Arfon ar drac arall, mae ‘Cogie’ Llanfihangel a Sir Drefaldwyn.

Ymysg y caneuon eraill mae cyfraniadau gan feirdd mor amrywiol â Mei Mac, Mynyddog, Tudur Dylan, Ceiriog, Gwynn ap Gwilym a nifer o ganeuon traddodiadol. Mae yma geinciau traddodiadol yn ogystal ag alawon cerdd dant wedi eu gosod gan Arfon ei hun, alaw o Lydaw, geiriau newydd ar alaw Eric Bogle sef Green fields of France a threfniant gan Cass Meurig. Mae yma ddetholiad o gywydd Tudur Dylan i Elfed Lewys a fu’n cymaint rhan o’r gymdeithas yr oedd Arfon yn rhan ohoni ym Maldwyn. Ceir cyfraniadau gan yr offerynwyr Dylan Cernyw (telyn), Stephen Rees a Huw Roberts (ffidil), Cass Meurig (crwth) a Neil Browning (gitar).

Traciau -

01 - Ffidil a Ffedog

02 - Rhowch broc i’r tân

03 - Hen Benillion

04 - Emaniwel

05 - Yr Hen Lanc

06 - Ambell i Gân

07 - Sion Bach Tynybryn

08 - Gwenno Fwyn

09 - Dod dy Law

10 - Pastai Fawr Llangollen

11 - Cariad cyntaf

12 - Elfed

13 - Y Sguthan

14 - Penyberth

15 - Carol Wil Cae Coch

16 - Marged Fwyn.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886239828
SAIN SCD2398

You may also like .....Falle hoffech chi .....