Archwilio'r Amgylchedd yn y Dref: Cyfres 1

Author: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town’s environment.  The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase.  They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

 

8 A4 Books (Anifeiliaid yn y dref; Bwyd o Bedwar Ban Byd; Croesi’r Ffordd; Hamdden yr Haf; Lliwiau; Rwy’n Clywed â’m Clustiau Fach i ….; Rwy’n gweld â’m Llygad Bach i …; Teithio).

48 Challenge Cards.

2 x A3 Posters.

A4 Teachers Guide.

 

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio’r dref.  Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen.  Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

 

8 x Llyfrau A4 (Anifeiliaid yn y dref; Bwyd o Bedwar Ban Byd; Croesi’r Ffordd; Hamdden yr Haf; Lliwiau; Rwy’n Clywed â’m Clustiau Fach i ….; Rwy’n gweld â’m Llygad Bach i …; Teithio).

48 Cardiau Sialens.

2 x Posteri A3.

Arweiniad Athro (A4).

£49.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783902330
9781783902330

You may also like .....Falle hoffech chi .....