Ar y Fferm

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A resource to introduce children 3-5 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme of this book is life on the farm.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Adnodd i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Thema'r llyfr hwn yw bywyd ar y fferm.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901104
9781783901104

You may also like .....Falle hoffech chi .....