Ar Noson Fel Hon

Memorable songs from Welsh Language musical of recent years Artists from Wales have starred in many West End musicals over the past decade and more: John Owen Jones, Michael Ball, Connie Fisher, Mark Evans, Daniel Evans, to name but a few. What is not so well known is that Wales has an active scene of musicals in the Welsh language – where many of the above artists learnt their trade.

This CD compilation from SAIN contains 17 outstanding songs from these Welsh musicals, sung by many of Wales’ best known singers and theatre choruses, including Ysgol Glanaethwy, which came second in the BBC’s “Last Choir Standing” series. The subject matter ranges from the ‘Mabinogion’, Wales’ treasury of medieval fables, through religious themes to the youth of the present day, with outstanding stories from the history of Wales for good measure.

It is a great collection of songs, showing the best of modern Welsh musicals, and will be appreciated by all fans of the genre, and anyone who enjoys good music, and fine singing.

Tracks –

1. Nia Ben Aur

2. Dagrau'r Glaw (Plas Du)

3. Ar Noson Fel Hon (5 Diwrnod o Ryddid)

4. Melltith ar y nyth (Melltith ar y Nyth)

5. Can Pedr (Gorffennwyd)

6. Dwed Wrthym Pam (Magdalen)

7. Tyfodd y Bachgen yn Ddyn (Jar Ty Isha)

8. Dial Goronwy (Y Mab Afradlon)

9. Ie, Glyndwr (Y Mab Darogan)

10. Rwy'n dy weld yn sefyll (Ann!)

11. Can y Bugeiliaid (Seren Newydd)

12. Tua'r Gymru Rydd (Dan Hwyl Wen)

13. Eryr Pengwern (Heledd)

14. Plant y Fflam (Edward H Dafis)

15. Dy garu o bell (Er Mwyn Yfory)

16. Daeth yr Awr (Jiwdas)

17. Iesu Yw (3,2,1).

 

 

Mae sioeau cerddorol yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y diwylliant Saesneg, yn enwedig felly i’r rhai sy’n mynd i Lundain am dro. A does dim dwywaith fod eu safon at ei gilydd yn arbennig o dda, ac nid yw’n fawr syndod fod caneuon o’r sioeau hyn yn cael eu trosi i’r Gymraeg, ac wedi cartrefu bellach ar lwyfan ein heisteddfodau ac ar raglenni teledu a recordiau Cymraeg.

Ond ddylen ni ddim anghofio fod yna draddodiad cyfoethog bellach wedi ei sefydlu o greu sioeau cerdd gwreiddiol yn Gymraeg, a chaneuon o’r sioeau hynny yw’r traciau a glywir ar y casgliad hwn. “Nia Ben Aur” a “Melltith ar y Nyth” oedd dwy o’r rhai cynharaf, a’r ddwy wedi eu seilio ar chwedlau’r Mabinogion, ac yna cafwyd cyfres o sioeau ardderchog Cwmni Theatr Maldwyn (yn ei wahanol ffurfiau) i sefydlu’r cyfrwng a’i sodro’n gadarn yn naear ein diwylliant brodorol.

Ychwanegwyd at y traddodiad gan sioeau a grewyd ar gyfer Eisteddfodau’r Urdd, a chan grwpiau theatrig a chymunedol ac addysgol mewn sawl cwr o Gymru, ac y mae Theatr Ieuenctid yr Urdd erbyn hyn wedi dechrau creu sioeau llwyfan sy’n seiliedig ar ganeuon bandiau megis Edward H. Dafis. Cyfrannodd y BBC hefyd at y gwaith hwn, gyda chynhyrchiadau megis “Melltith ar y Nyth” a “Plas Du”.

Y prif ysgogiad wrth roi’r casgliad hwn at ei gilydd felly oedd yr angen i ddathlu’r cyfoeth o sioeau cerdd cynhenid Cymraeg, gan fawr obeithio y bydd eisteddfodau’r dyfodol yn gwneud yr un modd wrth sefydlu cystadleuaeth reolaidd o ganu caneuon o’r gweithiau grymus hyn. Ac wrth gwrs, melys moes mwy.

Traciau -

1. Nia Ben Aur

2. Dagrau'r Glaw (Plas Du)

3. Ar Noson Fel Hon (5 Diwrnod o Ryddid)

4. Melltith ar y nyth (Melltith ar y Nyth)

5. Can Pedr (Gorffennwyd)

6. Dwed Wrthym Pam (Magdalen)

7. Tyfodd y Bachgen yn Ddyn (Jar Ty Isha)

8. Dial Goronwy (Y Mab Afradlon)

9. Ie, Glyndwr (Y Mab Darogan)

10. Rwy'n dy weld yn sefyll (Ann!)

11. Can y Bugeiliaid (Seren Newydd)

12. Tua'r Gymru Rydd (Dan Hwyl Wen)

13. Eryr Pengwern (Heledd)

14. Plant y Fflam (Edward H Dafis)

15. Dy garu o bell (Er Mwyn Yfory)

16. Daeth yr Awr (Jiwdas)

17. Iesu Yw (3,2,1).

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886263625
SAIN SCD2636

You may also like .....Falle hoffech chi .....