Ar Log - Saith VII

Ar Log VII - their first album in 22 years!

Two years ago, in 2016, the group celebrated 40 years of touring in 21 countries over 3 continents, and then in March 2017 the group went back to the studio to start recording this album, Ar Log VII.

Ar Log was the first professional group to bring Welsh folk music to the attention of various audiences on an international level. The group has travelled and performed across the British Isles, Europe, and North and South America promoting Welsh music and songs. During their travels they have shared the stage with major international folk artists such as Alan Stivel and Dan Ar Bras from Brittany;, Mary Black, De Dannan, The Dubliners, The Chieftains, The Clancy Brothers, The Furies and Clannad from Ireland; Battlefield Band, Boys of the Lough, Silly Wizard and Run Rig from Scotland and numerous ‘world music’ artists from across the globe. Ar Log was formed initially to represent Wales at a Celtic Festival in Lorient, Brittany, in August 1976, and they were encouraged by The Dubliners to continue performing as a group after the festival, and here they are, 42 years later releasing their 11th album!

Tracks – 

01. Tŷ a Gardd

02. Mabon

03. Ffarwel i Ddociau Lerpwl

04. Bwlch Llanberis

05. Telynor Ifanc Llangwm

06. Caru Doli

07. Cân John Henry Jones

08. Boneddigesau Gwent

09. Y Fwyalchen Ddu Bigfelen

10. Daw Dydd

11. Broliant Bennett

12. Ar Hyd y Nos.

 

Dyma grŵp gwerin proffesiynol cyntaf Cymru yn rhyddhau albym newydd am y tro cyntaf ers 22 o flynyddoedd!

Dwy flynedd yn ôl, yn 2016, roedd y grŵp yn dathlu 40 mlynedd o deithio mewn un-ar-hugain o wledydd dros dri chyfandir, ac yna ym mis Mawrth 2017 aeth y grŵp i mewn i’r stiwdio i gychwyn recordio'r albym yma, Ar Log VII. 

Ar Log oedd y grŵp proffesiynol cyntaf i ddod â cherddoriaeth ein gwlad i sylw cynulleidfaoedd amrywiol ar lefel ryngwladol. Mae’r grŵp wedi teithio a pherfformio ar draws Ynysoedd Prydain, Ewrop, Gogledd a De America gan hyrwyddo cerddoriaeth a chaneuon Cymru. Yn ystod y teithiau mae’r grŵp wedi rhannu llwyfan gydag enwau mawr y byd gwerin fel Alan Stivell o Lydaw, Mary Black, De Dannan, Dubliners, Y Brodyr Clancy, Y Furies a Clannad o Iwerddon, Battlefield Band, Boys of the Lough, Silly Wizard a Run Rig o’r Alban a nifer o artistiaid ‘canu byd’ o bedwar ban byd. Ffurfiwyd Ar Log yn arbennig i gynrychioli Cymru yn yr ŵyl Geltaidd yn Lorient, Llydaw yn wythnos gyntaf Awst 1976 ac fe’u hanogwyd gan y Dubliners i gario ymlaen ar ôl yr ŵyl, a dyma ni 42 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn rhyddhau eu hunfed albym ar ddeg!

Traciau -

01. Tŷ a Gardd

02. Mabon

03. Ffarwel i Ddociau Lerpwl

04. Bwlch Llanberis

05. Telynor Ifanc Llangwm

06. Caru Doli

07. Cân John Henry Jones

08. Boneddigesau Gwent

09. Y Fwyalchen Ddu Bigfelen

10. Daw Dydd

11. Broliant Bennett

12. Ar Hyd y Nos.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886277028
SAIN SCD2770

You may also like .....Falle hoffech chi .....