Ar Hyd y Nos

 

Ar Hyd Y Nos vegan candle - perfect gift!

A restorative blend of peony, jasmine and vanilla. Perfect for relaxing at the end of a busy day.

The peony, jasmine and vanilla fragrances are blended perfectly with eco friendly organic soy wax and poured by hand.

The burn time for this 0.3l candle is approximately 40 – 45 hours

As soy wax melts at a low temperature it does not damage the tin so it can be used again after washing with soapy water. Other benefits of soy wax are that it is eco friendly and vegan. It also produces a much cleaner flame than paraffin wax so the true scent of the fragrance can be enjoyed.


 

Be well ar ddiwedd diwrnod hir?  Ymlaciwch gyda'r gannwyll organig ecogyfeillgar yma - Ar Hyd y Nos.

Cannwyll cwyr soi wedi ei gwneud â llaw gyda phersawr rhosyn mynydd, jasmin a fanila mewn tun efo caead.

Cannwyll cwyr soi wedi'i gwneud â llaw gyda phersawr rhosyn mynydd, jasmin a fanila - perffaith ar gyfer ymlacio wedi diwrnod prysur.  Mae'r gannwyll mewn tun a chaead a'r geiriau 'Ar hyd y Nos' arno.

Mae'r gannwyll 0.3l yma yn llosgi am oddeutu 40 – 45 awr.

Gan fod cwyr soi yn toddi ar dymheredd isel nid yw'n difrodi'r tun felly gellir ei ddefnyddio eto ar ôl ei olchi gyda dŵr sebon.  Manteision eraill o cwyr soi yw ei fod yn ecogyfeillgar a fegan. Mae hefyd yn cynhyrchu fflam llawer glanach na cwyr paraffin felly gellir mwynhau gwir bersawr.

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 5060726700009
5060726700029

You may also like .....Falle hoffech chi .....