Grandpa Christmas / Anrheg Nadolig TaidAnrheg Nadolig Taid

Author: Michael Morpurgo; Welsh Adaptation: Mari Lisa.

Every Christmas, Mia and her family read a letter from her grandfather.  In it, Taid wishes Mia will live in a better world.  He remembers the fun they had in the garden with frogs, earthworms and planting seeds.  But Taid is worried that these things are in danger, and he seeks Mia’s help to protect them.

 

Awdur: Michael Morpurgo; Welsh Adaptation: Mari Lisa.

Bob Nadolig, mae Mia a’i theulu yn darllen llythyr oddi wrth Taid.  Ynddo, mae Taid yn dymuno cael byd gwell i Mia.  Mae’n cofio’r hwyl gawson nhw yn yr ardd gyd’r llyffantod a’r pryfed genwair ac yn plannu hadau.  Ond mae Taid yn poeni am y pethau hyn.  Mae’n poeni eu bod nhw mewn perygl, ac mae eisiau help Mia i ofalu amdanyn nhw.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912261796
9781912261796

You may also like .....Falle hoffech chi .....