Annwyl Val

Editor: Emyr Hywel.

Gohebiaeth Rhwng Lewis Valentine, D.J. Williams a Saunders Lewis, 1925 - 1983

A companion-volume to Annwyl D.J.. In the correspondence between Valentine and his two co-conspirators for the Welsh cause, we gain further insight into the political developments of the period and of the trials and tribulations of the Welsh National Party established by them and their friends. We also read of their personal journeys, both in joy and disappointment.


 

Golygwyd gan: Emyr Hywel.

Gohebiaeth Rhwng Lewis Valentine, D.J. Williams a Saunders Lewis, 1925 - 1983

Chwaer gyfrol i Annwyl D.J.. Yn yr ohebiaeth a fu rhwng Lewis Valentine a'i ddau gydgarcharor yn achos Cymru, cawn olwg ddyfnach ar ddatblygiadau gwleidyddol y cyfnod ac ar hynt a helynt y Blaid Genedlaethol a sefydlwyd ganddynt hwy a'u cyfeillion. Cawn hefyd olwg ar eu helyntion personol; weithiau eu gorfoledd yn wyneb llwyddiant, a'u siomediagaethau.

£14.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800992238

You may also like .....Falle hoffech chi .....