Annwyl Mr Rowlands

Author: Manon Steffan Ros.

Series: Cyfres y Geiniog.

A novel for children between 7 and 11 years old that supports financial education in line with the specific requirements of the Literacy and Numeracy Framework. The novel is part of the 'Cyfres y Geiniog' series which includes 4 novels, all of which are available in English in the 'Money Matters' series. In this story, Huw is suffering after his father stops his pocket money.

 

 

Awdur: Manon Steffan Ros.

Cyfres: Cyfres y Geiniog.

Nofel ar gyfer plant 7-11 oed a stori sy'n cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Mae'r nofel yn rhan o Gyfres y Geiniog, cyfres o bedair nofel sydd oll ar gael yn Saesneg yn y gyfres Money Matters. Yn y stori hon mae tad Huw yn atal ei arian poced er mwyn iddo ganolbwyntio yn ei wersi, tra bod ei athro yn awgrymu ei fod yn cadw dyddiadur.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783900671
9781783900671

You may also like .....Falle hoffech chi .....