Annwyl Dementia - Y Chwerthin a'r Dagrau

Author: Ian Donaghy; Welsh Adaptation: Eleri Huws.

A skilful adaptation of a book that crystalises the frustrations and challenges faced by individuals with dementia, their families and care staff. A book that children can read and understand, that demonstrates how dementia can affect us all, and how important it is to show empathy. It includes stunning images and snippets that mix humour with intensity.

 

Awdur: Ian Donaghy, Addasiad Cymraeg: Eleri Huws.

Addasiad celfydd o lyfr sy'n crisialu'r rhwystredigaeth a'r heriau a wynebir gan unigolion sydd â dementia, eu teuluoedd a staff gofal. Llyfr y gall plant ei ddarllen a'i ddeall, sy'n dangos sut y gall dementia effeithio ar bob un ohonom, a pha mor bwysig yw dangos empathi. Mae'n cynnwys delweddau trawiadol a phytiau sy'n gymysgedd o'r digrif a'r dwys.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781845216948
9781845216948

You may also like .....Falle hoffech chi .....