Annette Bryn Parri, Un Mondo a Parte

This CD collection of pieces for the piano include familiar Welsh and English tunes on a "Steinway" piano.

Annette Bryn Parri was born in the village of Deiniolen in Gwynedd, in which she still resides with her husband, Gwyn, and their three children, Heledd, Ynyr and Bedwyr. This CD is dedicated to her family.

Having studied piano with Rhiannon Gabrielson from Penmaenmawr, Annette attended the Royal Northern College of Music (RNCM) at Manchester to study with Marjorie Clement. She obtained her GRNCM degree in 1984. The composers on which she concentrated spanned from the period of Bach up to twentieth century composers. She became an official accompanist at the age of 15. In 1982, she won the Grace Williams Medal Composition at the Urdd National Eisteddfod. A year later she made her first appearance at the National Eisteddfod. In 1985 she won the Blue Riband for Instrumentalists at the National Eisteddfod. Nowadays, she appears regularly as accompanist on stage and on TV. In 1984 she joined the Music Department at the University of Wales, Bangor – a department of which Prof. William Mathias was head. Since then, Annette has been a piano tutor to students studying for their BA and B.Mus. degrees.

She has toured Europe and beyond with various choirs and soloists. Some of the countries include Germany, Italy, Nigeria, Australia and a trip on the QE2. She has accompanied choirs and soloists at the Albert Hall on several occasions, and Sir Andrew Lloyd Webber, Sir George Solti, Prince Charles and Princess Diana have been among her private audiences. Annette can be heard accompanying more than twenty vocalists on record. They include BRYN TERFEL, ALED JONES, REBECCA EVANS and MARY LLOYD DAVIES. In 1995 she became Music Adviser on Bryn Terfel’s TV series.  She is also a director of Canolfan Gerdd William Mathias which is a Music Centre based at Llanberis.

By presenting her debut album, Annette jokingly states that she "wants to be the Welsh version of Richard Clayderman!" She also stresses that Welsh pianists, especially women, are very rare indeed. In the past she has accompanied many choirs and soloists on stage and television, but now she wants to be recognised as a SOLOIST/PIANIST.

This CD collection of pieces for the piano include familiar Welsh and English tunes on a "Steinway" piano. Amongst others, they include Memory and Don’t Cry for me Argentina by Andrew Lloyd Webber, Wind Beneath My wings by Larry Henley, Pan Ddaw Yfory and Chware’n Troi’n Chwerw by Caryl Parry Jones, In the Mood by Joseph Garland, Yesterday by John Lennon and Ai am fod Haul yn Machlud by Dafydd Iwan. Annette said, "This kind of music is familiar and popular. Although I studied classical music, lighter music sells better in Wales."

Tracks -

01 - Un mondo a parte

02 - Il spirto gentil

03 - Toccata

04 - Bugeilio'r gwenith gwyn

05 - El cumbanchero

06 - Romance

07 - Rhapsody in blue

08 - Moonlight sonata Moonlight sonata

09 - Le Coucou

10 - La Vergine

11 - Tarantelle

12 - O! Holy Night

13 - Hwiangerdd a breuddwydion (Suo gan)

14 - Prelude in C minor.

 

 

Ystod eang o gerddoriaeth ysgafn Cymraeg a Saesneg ar y piano.

Ganed Annette Bryn Parri yn Neiniolen, pentref bach yng Ngwynedd, lle mae’n parhau i fyw efo Gwyn ei gwr a’u tri phlentyn, Heledd, Ynyr a Bedwyr – mae’r gryno-ddisg yma yn gyflwynedig iddyn nhw .

Wedi addysg yn Neiniolen ac Ysgol Brynrefail, aeth ymlaen i astudio’r piano gyda Rhiannon Gabrielson o Benmaenmawr. Yna cafodd ei hyfforddi gan Marjorie Clement yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Manceinion lle graddiodd mewn GRNCM yn 1984. Tra’n cyfeilio yno, roedd Annette yn arbenigo yn y Lieder, oratorio a’r opera, ond roedd ei diddordeb mwyaf yng nghyfansoddwyr y Cyfnod Rhamantaidd. 15 mlwydd oed oedd Annette pan ddaeth yn gyfeilydd swyddogol. Yn 1982 enillodd wobr Grace Williams am gyfansoddi yn Eisteddfod yr Urdd ym Mhwllheli. Yn 1983, cafodd ei gweld am y tro cyntaf ar lwyfan yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni. Enillodd y Rhuban Glas yn Y Rhyl yn 1985. Yn 1984 ymunodd â’r Adran Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Bangor, adran lle bu William Mathias yn bennaeth. Ers hynny, mae wedi bod yn diwtor piano i fyfyrwyr Cerddoriaeth sy’n dilyn cyrsiau B.A. a B. Cerdd, ac mae yn cyfeilio i fyfyrwyr yn eu harholiadau perfformio. Mae wedi cyfeilio i artistiaid enwog fel Bryn Terfel, Aled Jones, Eirian James a Rebeca Evans, ac mae’n gyfeilydd swyddogol i Hogia’r Wyddfa ers blynyddoedd. Gwelir hi’n rheolaidd ar lwyfannau Cymru ac ar raglenni S4C fel y "Noson Lawen".

Mae ei chyfansoddiadau yn cynnwys trefniant o ganeuon Andrew Lloyd Webber, caneuon Cymreig a melodïau amrywiol, cerddoriaeth i ffilm a cherddoriaeth ysgafn. Wrth gyhoeddi ei Chryno-ddisg o ddarnau i’r piano, dywed Annette ei bod am fod yn RICHARD CLAYDERMAN CYMRU! "Mae pianyddion yn brin iawn yng Nghymru, yn enwedig merched. Rydw i am ganolbwyntio mwy ar fod yn BIANYDD UNIGOL nag yn GYFEILYDD o hyn ymlaen."

Ar y CD yma, mae Annette yn cyflwyno ystod eang o gerddoriaeth ysgafn Cymraeg a Saeseng. Ymysg eraill, ceir Memory a Don’t Cry For Me Argentina gan Andrew Lloyd Webber, Wind Beneath My Wings gan Larry Henley, Pan Ddaw Yfory a Chware’n Troi’n Chwerw gan Caryl Parry Jones, In the Mood gan Joseph Garland, Yesterday gan John Lennon ac Ai am fod haul yn machlud gan Dafydd Iwan. "Mae rhain yn ddarnau mae pawb yn mwynhau," meddai Annette. "Er mod i wedi arbenigo ar ddarnau clasurol, dydy rheiny ddim yn gwerthu yng Nghymru. Roedd rhaid meddwl yn fasnachol a be ydi tast y cyhoedd."

Traciau -

01 - Un mondo a parte

02 - Il spirto gentil

03 - Toccata

04 - Bugeilio'r gwenith gwyn

05 - El cumbanchero

06 - Romance

07 - Rhapsody in blue

08 - Moonlight sonata Moonlight sonata

09 - Le Coucou

10 - La Vergine

11 - Tarantelle

12 - O! Holy Night

13 - Hwiangerdd a breuddwydion (Suo gan)

14 - Prelude in C minor.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886236827
SAIN SCD2368

You may also like .....Falle hoffech chi .....