Gofalus! Anifeiliaid peryglus yn y dŵr

Author: Rhiannon Packer.

Series: Cyfres Darllen Difyr.

What dangerous creatures live in water? Why are they dangerous? This book is full of fascinating facts about animals as varied as the piranha, stone fish, crocodile, hippopotamus, jelly fish and sharks. The book is well illustrated and contains relevant maps. Written in a style suitable for learners in Key Stage 2, first language speakers will also enjoy reading this book.

 

Awdur: Rhiannon Packer.

Cyfres: Cyfres Darllen Difyr.

Pa anifeiliaid peryglus sy'n byw yn y dwr? Pam maen nhw'n beryglus? Mae'r llyfr hwn yn llawn ffeithiau difyr am anifeiliaid sy'n amrywio o'r pirana i bysgodyn y cerrig, y crocodeil, yr hipopotamws, y slefren fôr a'r siarc. Mae'r llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol a mapiau pwrpasol. Mae'r cyfan mewn iaith sy'n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ogystal a Chymraeg iaith gyntaf.

£3.99 -Code(s)Rhifnod: 9781908574695
9781908574695

You may also like .....Falle hoffech chi .....