Anableddau

Author: Louise Spilsbury.

Series: Cwestiynau a Theimladau Ynghylch . . . 

An accessible, inclusive picture book for children that considers what it's like to have a disability. The series Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... encourages children to consider their emotions and to discuss issues that may be difficult to understand. The book comprises suggestions and practical activities together with advice for parents and teachers.

 

Awdur: Louise Spilsbury.

Cyfres: Cwestiynau a Theimladau Ynghylch . . .

Dyma lyfr lluniau cynhwysol a hygyrch i blant sy’n ystyried sut beth yw bod ag anabledd. Mae’r gyfres Cwestiynau a Theimladau Ynghylch... yn annog plant i ystyried eu hemosiynau a thrafod pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall. Mae’r llyfr yn cynnwys awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol yn ogystal â chyngor i rieni ac athrawon.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781913733742
9781913733742

You may also like .....Falle hoffech chi .....