Amser Drwg Fel Heddiw

Author: Iwan Meical Jones.

The Second World War brought great pressures on the life of Llanrwst GP, Dr Lewis Huws, mainly because of his own mistakes in his dealings with his friends and lovers. This novel tracks his story throughout the war. Difficult experiences force him to change his mind about some aspects of his life and gradually, his life changes for the better.


Awdur: Iwan Meical Jones.

Yn nhref Llanrwst daeth yr Ail Ryfel Byd â phwysau mawr ar fywyd y meddyg Dr Lewis Huws, a hynny'n bennaf oherwydd ei gamgymeriadau ef ei hun yn ei ymwneud â'i gyfeillion a'i gariadon. Mae'r nofel yn olrhain ei hanes ef drwy gyfnod y rhyfel. Ei brofiadau anodd sy'n gwneud iddo newid ei feddwl am rai pethau ac yn y pen draw mae ei fywyd yn dechrau gwella.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800995680

You may also like .....Falle hoffech chi .....