Am Sŵn!

Author: Haf Llewelyn, Mali Williams.

Series: Cyfres Gwybodyn.

A series of factual books which offer learners aged 3-5 years the opportunity to share and enjoy reading together.  There are 5 packs (5 themes) available for this age group.

 

Awdur: Haf Llewelyn, Mali Williams.

Cyfres: Cyfres Gwybodyn.

Cyfres o lyfrau ffeithiol sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr 3-5oed rannu a mwynhau darllen gyda’i gilydd.  Bydd 5 pecyn (5 thema) ar gyfer yr oedran yma.  Ymhob pecyn, ceir:

*36 llyfr darllen (6 teitl gwahanol – 3 haen is a 3 haen uwch; 6 copi o bob un ohonyn nhw).

* 6 llyfr oedolyn (1 I gyd-fynd gyda pob llyfr darllen, gydag awgrymiadau am strategaethau darllen a gweithgareddu, a grid geiriau).

Teitlau’r llyfrau yn y gyfres yma – Bwyd (tanwydd I’r corff); Bwydydd Cymru a’r byd; Deiets arbennig; Y daith i’r plat; Defnyddio a mwynhau bwyd; Bwyd I bawb o bobl y byd.

Mae’r pecynnau cynhwysfawr yma yn meithrin a datblygu hoffter dysgwyr o ddarllen, yn gwella eu sgiliau siarad a gwrando, y neu cyflwyno i wahanol themâu ac arddulliau ysgrifennu, ac y neu hannog i chwilio am ragor o wybodaeth.

£45.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845217174
9781845217174

You may also like .....Falle hoffech chi .....