Aled Wyn Davies, Erwau'r Daith

Aled Wyn Davies is a name that has become very familiar over the last few years in Wales and afar and is regularily heard and seen on television, radio and in many concerts. He is the new member of the Three Welsh Tenors, joining forces with Rhys Meirion and Aled Hall, and is very proud that their first new song recorded together is released on this album. The Three Welsh Tenors are in great demand and are looking forward to travelling the length and breadth of the country, and beyond, entertaining audiences. Aled started his career as a folk-singer, but after winning all the important prizes in folk-singing at the Llangollen International Eisteddfod in 1999 and the National Eisteddfod of Wales in 2001, he began to broaden his horizons as a tenor soloist. To date, one of Aled’s greatest achievements is that he won the national tenor solo competition three times in succession in 2004, 2005 and 2006, then he won the ultimate accolade at the Swansea National Eisteddfod of Wales in 2006 – the famous Blue Riband vocal prize. Aled has had considerable success at all of our major eisteddfodau including “Singer of the Year” at the Llangollen International Eisteddfod in 2005, and the prestigious Blue Riband at the Cardigan Musical Festival in July 2006. In March 2006, he was approached by the renowned classical promoter Raymond Gubbay Ltd and was invited to perform as their tenor soloist in their “Last Night of the Proms” series of concerts.

Tracks -

01. Galwad y Tywysog

02. Haleliwia

03. Some Enchanted Evening

04. L’Alba Sepàra Dalla Luce L’Ombra

05. Gweddi Daer

06. Musica Proibita

07. Y Goleuni (Tri Tenor Cymru)

08. Macushla

09. Lausanne

10. Yr Hen Gerddor

11. Y Weddi gyda/with Sara Meredydd

12. Hyder

13. Arafa Don

14. I'll Walk with God

15. Granada

16. O Holy Night gyda/with Chôr Meibion y Rhos

17. Carol y Seren gyda/with Chôr Meibion y Rhos.

 

 

Mae enw Aled Wyn Davies erbyn hyn yn enw adnabyddus iawn yng Nghymru a thu hwnt ac mae’n wyneb a llais cyfarwydd ar deledu a radio. Ef yw aelod newydd Tri Tenor Cymru ac mae’n falch iawn o gael rhyddhau eu cân newydd gyntaf ar yr albwm hwn. Cychwynnodd gyrfa Aled fel canwr gwerin ond ar ôl ennill y prif wobrau am ganu gwerin yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, 1999, ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2001, dechreuodd dorri ei gŵys ei hun fel tenor o’r radd flaenaf. Un o brif ragoriaethau gyrfa Aled hyd yn hyn yw’r ffaith iddo ennill yr unawd tenor deirgwaith yn olynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yna, yn 2006, coronwyd ei ymdrechion i gyd pan gipiodd y Rhuban Glas ym Mhrifwyl Abertawe. Mae hefyd wedi cael cryn lwyddiant mewn nifer o’n heisteddfodau pwysicaf gan gynnwys “Canwr y Flwyddyn” yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, 2005 a’r Rhuban Glas yng Ngŵyl Fawr Aberteifi yn 2006. Yn 2006, cafodd Aled gyfle arbennig iawn gan “Raymond Gubbay Ltd”, sydd yn hyrwyddwr cyngherddau clasurol, pan berfformiodd mewn cyngherddau o’r Last Night of the Proms gan ganu mewn rhai o brif neuaddau Lloegr fel y Symphony Hall ym Mirmingham a’r Bridgewater Hall ym Manceinion.

Traciau -

01. Galwad y Tywysog

02. Haleliwia

03. Some Enchanted Evening

04. L’Alba Sepàra Dalla Luce L’Ombra

05. Gweddi Daer

06. Musica Proibita

07. Y Goleuni (Tri Tenor Cymru)

08. Macushla

09. Lausanne

10. Yr Hen Gerddor

11. Y Weddi gyda/with Sara Meredydd

12. Hyder

13. Arafa Don

14. I'll Walk with God

15. Granada

16. O Holy Night gyda/with Chôr Meibion y Rhos

17. Carol y Seren gyda/with Chôr Meibion y Rhos.

 

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886273426
SAIN SCD2734

You may also like .....Falle hoffech chi .....