Aled Lloyd Davies, Cyn Cau'r Drws

Aled Lloyd Davies is a leading exponent of the traditional art of Cerdd Dant, the singing of poetry to harp accompaniment, where the harp plays one melody and the words are sung to a counter melody.

He is a former Headmaster at Maes Garmon School in Mold, and the conductor of male party Parti Menlli for many years. He is also a national adjudicator and a prolific author. He is also the Chairman of the Local Committee of this year’s National Eisteddfod.

This compilation contains some of his best tracks from his early LPs and CDs as well as new recordings, together with some favourites by Parti Meibion Menlli.

Tracks -

01 - Cymru Rydd (Bwlchderwin)  

02 - Y delyn (Arfryn  

03 - Anfon y nico (Llwyn Onn)  

04 - Yr ysbryd Sanctaidd (Minllyn)  

05 - Dydd Gwyl Ddewi (Cynfal)  

06 - Rhywun (Maes Garmon)  

07 - Byd yr aderyn bach (Difyrrwch Ieuan y telynor dall)  

08 - Ronsyfal (Hiraethog)  

09 - Symffoni'r preseb (Llangefni)  

10 - Llys Ifor Hael (Trawsfynydd)  

11 - Mab y bwthyn (Tôn alarch)  

12 - Ar wyl ddiolchgarwch (Morannedd)  

13 - Fy Olwen i (Breuddwyd Rhysyn bach)  

14 - Môn a Menai (Breuddwyd y frenhines)  

15 - Teifi (Wyres Megan)  

16 - Dyn y mwyar duon (Ffion)  

17 - Rhieingerdd (Y pural fesur)  

18 - Cwn defaid (Git along li'l)  

19 - Bancio ar Dduw (Llwyn onn)  

20 - Ystrad Fflur (Maes Maelor)  

21 - Aros a Mynd  

22 - Hen Wraig Fach  

Casgliad gwerthfawr arall o unawdau gan un o gewri’r byd cerdd dant, Aled Lloyd Davies ynghyd â hen ffefrynnau byrlymus Meibion Menlli.

Does dim angen cyflwyno Aled i ddilynwyr y byd Cerdd Dant, ac mae ei gyfraniad i ddiwylliant Cymru wedi bod yn un eang iawn ac yn parhau i fod felly. O’r un llinach â Llwyd o’r Bryn a’r diweddar Tecwyn Lloyd, gwyddys amdano nid yn unig fel pencampwr ar Gerdd Dant a’r grefft o lefaru, ond fel arweinydd Parti Menlli a chyn brifathro Ysgol Maes Garmon a Chadeirydd Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn ei chyflwyniad i CD Aled, mae Mair Carrington Roberts yn dweud: “Cawn wrando ar Aled y datgeinydd di-ail, gyda’i lais telynegol, swynol, a thinc werinol yn ei SAIN. Mae ei wreiddiau yn ddwfn yn yr hen Feirionnydd, a thyfodd ei feistrolaeth o’r grefft a’i arddull naturiol o’r traddodiad brodorol. Mae’n creu cyfalawon treiddgar a dirodres sy’n cyflwyno’n ddidwyll neges a naws y cerddi, boed lon neu leddf. Mae’r detholiad yma yn cynnwys ceinciau a cherddi o blith yr hen ffefrynnau a rhai mwy diweddar sy’n cyfoethogi’r dehongliad a’r mynegiant.” Dewiswyd cerddi caeth a rhydd – hen benillion, cywyddau, cerddi gwlad a bro, emyn o ddiolchgarwch a cherdd Nadoligaidd Symffoni’r Preseb gan Aled ei hun. Fel ar y CD gyntaf, Gwin Hen a Newydd mae cyfeiliant un o’n telynorion disgleiriaf ni, Ceinwen Roberts, yn ganllaw i’r datganiadau a recordiwyd o’r newydd ar gyfer y CD hon.

Traciau -

01 - Cymru Rydd (Bwlchderwin)  

02 - Y delyn (Arfryn  

03 - Anfon y nico (Llwyn Onn)  

04 - Yr ysbryd Sanctaidd (Minllyn)  

05 - Dydd Gwyl Ddewi (Cynfal)  

06 - Rhywun (Maes Garmon)  

07 - Byd yr aderyn bach (Difyrrwch Ieuan y telynor dall)  

08 - Ronsyfal (Hiraethog)  

09 - Symffoni'r preseb (Llangefni)  

10 - Llys Ifor Hael (Trawsfynydd)  

11 - Mab y bwthyn (Tôn alarch)  

12 - Ar wyl ddiolchgarwch (Morannedd)  

13 - Fy Olwen i (Breuddwyd Rhysyn bach)  

14 - Môn a Menai (Breuddwyd y frenhines)  

15 - Teifi (Wyres Megan)  

16 - Dyn y mwyar duon (Ffion)  

17 - Rhieingerdd (Y pural fesur)  

18 - Cwn defaid (Git along li'l)  

19 - Bancio ar Dduw (Llwyn onn)  

20 - Ystrad Fflur (Maes Maelor)  

21 - Aros a Mynd  

22 - Hen Wraig Fach  

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886254326
SAIN SCD2543

You may also like .....Falle hoffech chi .....