Alaw Gobaith

Author: Rhian Ivory; Welsh Adaptation: Elin Meek.

Series: Darllen yn Well.

A novel for teenagers about Alaw Gobaith, who is grieving for her father and feels that everything and everybody is against her. She suffers from PMDD (premenstrual dysphoric disorder) and tries to come to terms with this by assisting at a local hospital on childrens' wards, and by corresponding with a boy she met on the ferry while returning from Ireland. Will he be able to help her?

 

Awdur: Rhian Ivory; Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Cyfres: Darllen yn Well.

Dyma nofel i'r arddegau am Alaw Gobaith, sy'n galaru am ei thad ac yn teimlo bod pawb a phopeth yn ei herbyn. Mae'n dioddef o'r cyflwr PMDD (Anhwylder Dysfforig cyn y Mislif) ac mae'n trio dod i delerau â hyn drwy helpu ar wardiau plant mewn ysbyty leol a thrwy gyfathrebu â bachgen wnaeth hi gwrdd ag ef ar hap ar y fferi yn ôl o Iwerddon. All e ei helpu? All hi ddod o hyd i'w Chynllun B?

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800993617
9781800993617

You may also like .....Falle hoffech chi .....