Adeiladau Diddorol Cymru

Author: Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This book's theme is Wales's interesting buildings.

 

 

Awdur: Non ap Emlyn. 

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Thema'r llyfr hwn yw adeiladau diddorol Cymru.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901081
9781783901081

You may also like .....Falle hoffech chi .....