Ac Eraill

Ac Eraill epitomise the spirit and the sounds of the 70s in Welsh popular music, and were seminal to the great upsurge of creative and political activity of the period. Their unique vocal harmony provide the perfect vehicle for the songs of Tecwyn Ifan, songs which capture the mood of the times, laced with a strong sense of history and the urgency of the need for change to secure the future of Wales and the Welsh language.

Tracks -

01. Tua'r Gorllewin

02. Hen Ŵr o'r Coed

03. Catraeth

04. Marwnad yr Ehedydd

05. Baban Bach Clyd

06. Cwm Nant Gwrtheyrn

07. Nia Ben Aur

08. Beca

09. Aderyn Bach

10. Dilyniant o Ganeuon y Môr

11. Dyn Dall

12. Llais y Fro

13. Te Deg

14. Glannau'r Lli

15. Gwin

16. Cenwch i'm Gân

17. Mae'r Werin yn Fyw

18. Gwely, Bwrdd a Beibl

19. Ffa La La.

 

 

Yn ennill eu lle yn rheng flaen y chwyldro saithdegau mae Ac Eraill, y lleisiau mwyn a wyddai’n reddfol sut oedd creu harmoni i swyno’r glust a’r galon, wedi eu priodi â chaneuon gafaelgar a heriol Tecwyn Ifan. Melyster yn gyfrwng i’r dwys, hyfrydwch sain yn cyfleu neges danbaid; dyna yw Ac Eraill. Tecwyn Ifan yn ddi-os oedd y peiriant a yrrai’r drol, ond daeth talentau arhosol fel Phil Edwards, Iestyn Garlick a’r dihafal Sbardun hefyd i’r amlwg drwy Ac Eraill, ynghyd â Cleif Harpwood, Huw Bala a John Morgan hefyd ar dro. Bu galw ers tro am gael eu holl ganeuon ar un Cryno-Ddisg.  Caneuon bythgofiadwy i’n cludo i ganol hwyl a miri’r chwyldro, ond hefyd i’n hatgoffa o’r teimladau a’r egwyddorion oedd wrth wraidd y chwyldro, ac sy’n dal yn berthnasol heddiw.

Traciau -

01. Tua'r Gorllewin

02. Hen Ŵr o'r Coed

03. Catraeth

04. Marwnad yr Ehedydd

05. Baban Bach Clyd

06. Cwm Nant Gwrtheyrn

07. Nia Ben Aur

08. Beca

09. Aderyn Bach

10. Dilyniant o Ganeuon y Môr

11. Dyn Dall

12. Llais y Fro

13. Te Deg

14. Glannau'r Lli

15. Gwin

16. Cenwch i'm Gân

17. Mae'r Werin yn Fyw

18. Gwely, Bwrdd a Beibl

19. Ffa La La.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886272924
SAIN SCD2729

You may also like .....Falle hoffech chi .....