Abadas

In a hidden corner under Ben’s bed lies his favourite pop-up book. This is no ordinary book - this is where the Abadas live! They are: Hari the hippo, Ela the fox and Seren the bat. Once the book is opened, the Abadas’ world comes alive and it’s playtime for the three adventurers. Join the Abadas as they try and match a new word with objects found on the Abada Island and have an “aba-doobe-dee” time in the process!

Episodes -

01. Gwdihŵ

02. Cyfrifiadur

03. Ymbarél

04. Esgid Rolio

05. Trên Stêm

06. Sgi

07. Crwban y Môr

08. Tân Gwyllt

09. Anrheg

10. Map

 

 

Length: approx. 120 minutes
Language: Welsh & Gaelic
Colour: Full
Certificate: E

Extra Features 3 x 9piece Jigsaws + Counting Game

Mewn cuddfan o dan ei wely, mae hoff lyfr bachgen bach o’r enw Ben. Nid llyfr cyffredin mo hon, ond un sy’n gartref i’r Abadas: Hari’r hipo swil, Seren yr ystlum annwyl ac Ela’r llwynog llawen. Unwaith agorir y llyfr, daw’r tri’n fyw ac yna gall yr hwyl gychwyn. Dyma dri sydd wrth eu bodd yn chwerthin, chwilota a chwarae. Eu hoff gêm yw ‘gêm y geiriau’. Ymunwch gyda’r Abadas anturus wrth iddyn nhw geisio asio swˆ n gair gyda’r ddelwedd a chael amser “aba-dw-bi-dî” wrth wneud!

Penodau -

01. Gwdihŵ

02. Cyfrifiadur

03. Ymbarél

04. Esgid Rolio

05. Trên Stêm

06. Sgi

07. Crwban y Môr

08. Tân Gwyllt

09. Anrheg

10. Map

 

Hyd: oddeutu 120 munud
Iaith: Cymraeg & Gaeleg
Lliw: Llawn
Tystysgrif: E

Deunydd Ychwanegol - 3 Jigso 9 Darn + Gêm Cyfri

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886123455
SAIN DVD123

You may also like .....Falle hoffech chi .....