A Wyddoch Chi am y Ddau Ryfel Byd yng Nghymru?

Author: Catrin Stevens.

Series: Cyfres a Wyddoch chi.

A book of facts about the two World Wars as experienced in Wales, comprising references to fighting on the Western Front, life in the trenches, Hedd Wyn, the contribution of women, the Blitz, the Home Front and much more.

**** COVID-19 NOTICE ... If you’re reading this notice against a particular product, unfortunately it means that we don’t have this item in stock sorry.  But if you wish to place an order, you are welcome to do so and we will order it for you, and despatch as soon as it comes into stock.  Our suppliers are working with a significant reduction in staffing levels and we as a shop must reach a particular order value before they are sent to us.  Therefore, please be patient, and we will do our best in getting this item to you as soon as we can.  Thank you.

  

Awdur: Catrin Stevens.

Cyfres: Cyfres a Wyddoch chi.

Cyfrol o ffeithiau am y ddau ryfel byd yng Nghymru, gyda chyfeiriadau at Ffrynt y Gorllewin, bywyd yn y ffosydd, Hedd Wyn, cyfraniad menywod, heddychwyr, y Blits, y Ffrynt Cartref, a llawer mwy.

**** RHYBUDD COVID-19 ... Os yn darllen y nodyn yma yn erbyn cynnyrch penodol, mae’n golygu nad ydy’r eitem yma mewn stoc gennym mae’n ddrwg iawn gennym.  Ond os yn dymuno gosod archeb am gopi, croeso i chi wneud hynny a byddwn yn archebu un ar eich cyfer, ac yn ei ddosbarthu atoch cyn gynted ag y daw i stoc.  Mae’n cyflenwyr ni yn gweithio gydag gostyngiad sylweddol mewn lefelau staffio, ac mae’n rhaid i ni fel siop gyrraedd troethwy arbennig cyn bo modd i’r archebion gael eu dosbarthu atom.  Plîs byddwch yn amyneddar; a byddwn yn gwneud ein gorau i'w dosbarthu cyn gynted ag y bo modd.  Cadwch yn saff.  Diolch. 

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785620232
9781785620232

You may also like .....Falle hoffech chi .....