101 o Ganeuon i'r Plant, Mi Ganaf Gan

A comprehensive collection of children songs on 5 CDs - excellent value for money - every child should have a copy!

Songs sung by various artists, featuring - Plethyn, Dafydd Iwan ac Edward, Mynediad am Ddim, Owain ac Alwen Selway, Buddug Lloyd Roberts, Delwyn Sion a'r Chwados, Sang-Di-Fang, Sassie Rees, Tony ac Aloma.

Tracks -

CD 1 - Hwyl Meithrin/Nursery Fun

01. Dacw mam yn dwad 02. Fuoch chi rioed yn morio? 03. Mynd drot drot 04. Tair hwyaden lew 05. Hen fran fawr ddu 06. Bwrw glaw 07. Ar drot i'r dre 08. Ji Geffyl bach 09. Draw mae yr asyn 10. Mi welais Jac-y-do 11. Gwen a Mair ac Elin 12. Dyn bach bach 13. Sion Corn ydw i 14. Os gwelwch yn dda Sion Corn 15. Ffalabalam 16. Pry bach bach 17. Pedoli pedoli 18. Joio 19. Creision, pop a jeli 20. Swigod.

CD 2 - Anifeiliaid - Cyfnod Sylfaen (Animals - Foundation Stage)

01. Si-so gorniog 02. Llwynog coch sy'n cysgu 03. Mae gen i iar a cheiliog 04. Ffwdl-da-da 05. Galop galop a charlam 06. Tomi Puw 07. Dyma ni'n mynd i Fethlehem 08. Hei tyn tyn 09. Mynd i'r farchnad 10. Yfasged siopa 11. Ar fferm yr Hafod 12. Y bwgan brain 13. Dewch am dro i Fferm Tad-cu 14. Tri mochyn bach 15. Y fasged wyau 16. Pwsi meri mew 17. Dacw dadi'n mynd i'r ffair 18. Tasa gen i ful bach 19. Noson tan gwyllt.

CD 3 - Gweld y Byd - CA2 (Seeing the World - KS2)

01. Ble'r ei di? 02. Os gwelwch chi'n dda ga'i grempog? 03. Hen fenyw fach Cydweli 04. Mi af i Lunden Gla'me 05. Tyrd am dro i'r coed 06. Mi welais long yn hwylio 07. I mewn i'r arch a nhw 08. Can y gofod 09. Y ceiliog dandi 10. Be' wnawn ni? 11. Tw-da-la 12. Milgi milgi 13. Preseb Bethlehem 14. Mae'r syrcas yn y dre 15. Mae naw carafan 16. Tyrd i ffwrdd 17. Eira! Eira! 18. Canu mis mai 19. Mam wnaeth got imi 20. Ali ali

CD 4 - Symud a chwarae (Action and Play)

01. Dyna ti yn eistedd 02. Mae gen i het dri-chornel 03. Y gwcw 04. A wyddoch chi? 05. Bachgen glan wyf fi 06. Y pren ar y bryn 07. Un bys un bawd yn symud 08. Deg o adar bach y to 09. Dyn bach o Fangor 10. Daw hyfryf fis Mehefin 11. Pori mae yr asyn 12. Cadi ha 13. Dawns y bysedd 14. Awn am dro i Frest Pen Coed 15. Plannu tatws 16. Dawnswyr del 17. Lwp di lwp 18. Y Seindorf 19. Nant y Mynydd 20. Tri morwr bach 21. Canu'r allweddellau

CD 5 - Traddodiadol (Traditional)

01. Y ddafad gorniog 02. Si hei lwli mabi 03. Melinydd oedd fy nhaid 04. Cerdd dy' Calan 05. Migldi magldi 06. Mynd i'r ffair 07. Bachgen bach o dincer 08. Bonheddwr mawr o'r Bala 09. Parym-pym-pym 10. Dymunwn Nadolig Llawen 11. Robin Goch 12. Heno, heno hen blant bach 13. Geneth fach o Lyn 14. Owen dau funud 15. Hen wraig fach 16. Robin Goch a'r dryw bach 17. Rownd yr horn 18. Ar lan y mor 19. Twll bach y clo 20. Gwenni aeth i Ffair Pwllheli 21. Cysga di fy mhlentyn tlws.

 

 

Pecyn o 5 CD ar gyfer y plant bach sydd yn cynnwys 101 o ganeuon - gwerth gwych am arian!

Mae'r caneuon yn cael eu canu gan artistiaid amrywiol, fel - Plethyn, Dafydd Iwan ac Edward, Mynediad am Ddim, Owain ac Alwen Selway, Buddug Lloyd Roberts, Delwyn Sion a'r Chwados, Sang-Di-Fang, Sassie Rees, Tony ac Aloma.

Traciau -

CD 1 - Hwyl Meithrin/Nursery Fun

01. Dacw mam yn dwad 02. Fuoch chi rioed yn morio? 03. Mynd drot drot 04. Tair hwyaden lew 05. Hen fran fawr ddu 06. Bwrw glaw 07. Ar drot i'r dre 08. Ji Geffyl bach 09. Draw mae yr asyn 10. Mi welais Jac-y-do 11. Gwen a Mair ac Elin 12. Dyn bach bach 13. Sion Corn ydw i 14. Os gwelwch yn dda Sion Corn 15. Ffalabalam 16. Pry bach bach 17. Pedoli pedoli 18. Joio 19. Creision, pop a jeli 20. Swigod.

CD 2 - Anifeiliaid - Cyfnod Sylfaen (Animals - Foundation Stage)

01. Si-so gorniog 02. Llwynog coch sy'n cysgu 03. Mae gen i iar a cheiliog 04. Ffwdl-da-da 05. Galop galop a charlam 06. Tomi Puw 07. Dyma ni'n mynd i Fethlehem 08. Hei tyn tyn 09. Mynd i'r farchnad 10. Yfasged siopa 11. Ar fferm yr Hafod 12. Y bwgan brain 13. Dewch am dro i Fferm Tad-cu 14. Tri mochyn bach 15. Y fasged wyau 16. Pwsi meri mew 17. Dacw dadi'n mynd i'r ffair 18. Tasa gen i ful bach 19. Noson tan gwyllt.

CD 3 - Gweld y Byd - CA2 (Seeing the World - KS2)

01. Ble'r ei di? 02. Os gwelwch chi'n dda ga'i grempog? 03. Hen fenyw fach Cydweli 04. Mi af i Lunden Gla'me 05. Tyrd am dro i'r coed 06. Mi welais long yn hwylio 07. I mewn i'r arch a nhw 08. Can y gofod 09. Y ceiliog dandi 10. Be' wnawn ni? 11. Tw-da-la 12. Milgi milgi 13. Preseb Bethlehem 14. Mae'r syrcas yn y dre 15. Mae naw carafan 16. Tyrd i ffwrdd 17. Eira! Eira! 18. Canu mis mai 19. Mam wnaeth got imi 20. Ali ali

CD 4 - Symud a chwarae (Action and Play)

01. Dyna ti yn eistedd 02. Mae gen i het dri-chornel 03. Y gwcw 04. A wyddoch chi? 05. Bachgen glan wyf fi 06. Y pren ar y bryn 07. Un bys un bawd yn symud 08. Deg o adar bach y to 09. Dyn bach o Fangor 10. Daw hyfryf fis Mehefin 11. Pori mae yr asyn 12. Cadi ha 13. Dawns y bysedd 14. Awn am dro i Frest Pen Coed 15. Plannu tatws 16. Dawnswyr del 17. Lwp di lwp 18. Y Seindorf 19. Nant y Mynydd 20. Tri morwr bach 21. Canu'r allweddellau

CD 5 - Traddodiadol (Traditional)

01. Y ddafad gorniog 02. Si hei lwli mabi 03. Melinydd oedd fy nhaid 04. Cerdd dy' Calan 05. Migldi magldi 06. Mynd i'r ffair 07. Bachgen bach o dincer 08. Bonheddwr mawr o'r Bala 09. Parym-pym-pym 10. Dymunwn Nadolig Llawen 11. Robin Goch 12. Heno, heno hen blant bach 13. Geneth fach o Lyn 14. Owen dau funud 15. Hen wraig fach 16. Robin Goch a'r dryw bach 17. Rownd yr horn 18. Ar lan y mor 19. Twll bach y clo 20. Gwenni aeth i Ffair Pwllheli 21. Cysga di fy mhlentyn tlws.

£14.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886267029
SAIN SCD2670

You may also like .....Falle hoffech chi .....