100 Ffordd i Adeiladu Byd Gwell

Author: Helen Murray; Welsh Adaptation: Catrin Wyn Lewis.

Series: Lego

You're never too young to change the world! Discover 100 fun ideas to be kind and spread joy to the world around you. Get creative with LEGO® bricks and be inspired to care for others, yourself and the planet. Make a neighbour a LEGO thank-you card, get active with a LEGO building race, create a LEGO emoji to make your friend smile, plant bee-friendly flowers and much, much more!

 

Awdur: Helen Murray; Addasiad Cymraeg: Catrin Wyn Lewis.

Cyfres: Cyfres Lego.

Dydych chi byth yn rhy ifanc i newid y byd! Darganfyddwch 100 syniad hwyliog i fod yn garedig ac i rannu llawenydd yn y byd o'ch cwmpas. Byddwch yn greadigol gyda briciau LEGO® a cewch eich ysbrydoli i ofalu am eraill, eich hunan a'r blaned. Cynlluniwch gerdyn diolch i gymydog neu ras lego, emoji LEGO i wneud i ffrind wenu, plannwch flodau sy'n garedig i wenyn a llawer, llawer mwy!

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781849676311
9781849676311

You may also like .....Falle hoffech chi .....