10 Mewn Bws

10 Mewn Bws is an exciting music project led by trac which brought together ten musicians from different backgrounds. Their aim was to research Welsh traditional folk music, and then to einterpret it in ways relevant to them and to audiences today. Over the course of a week, the 10 musicians travelled around Wales meeting tradition-bearers and visiting Welsh folk archives in libraries and museums across the country. The musicians then spent a week at Tŷ Newydd, Llanystumdwy arranging traditional music, and writing their own music based on their experiences on the bus.

On this album, you will hear influences from rock and pop, to classical and electronica, as well as folk.Tracks range from the traditional to the experimental, each representing the personalities of the musicians and their musical backgrounds. We hope that this album will challenge any stereotypical ideas about folk music from Wales.

Tracks -

1: Wel Bachgen Ifanc Ydwyf 1

2: Wel Bachgen Ifanc Ydwyf 2

3: Alawon Huw

4: Epynt

5: Abram Wood

6: Blodyn Aberdyfi

7: Calennig

8: Alawon fy Ngwlad

9: Patagonia

10: Caradog

11: Y Gaseg Ddu

 

Mae 10 Mewn Bws yn brosiect cerddoriaeth cyffrous a ddaeth â deg o gerddorion o gefndiroedd gwahanol ynghyd er mwyn cydweithio am gyfnod. Eu nod oedd ymchwilio i gerddoriaeth werin Gymreig, ac yna ei dehongli o’r newydd mewn ffyrdd fyddai’n berthnasol iddyn nhw ac i gynulleidfaoedd heddiw. Dros gyfnod o wythnos, teithiodd y 10 cerddor ar draws Cymru mewn bws, yn ymweld â rhai o ‘ddoethion’ y sîn werin, ac i bori mewn casgliadau o gerddoriaeth werin mewn llyfrgelloedd ac amgueddfeydd o gwmpas y wlad. Yn dilyn y daith, treuliodd y cerddorion wythnos yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, yn trefnu cerddoriaeth draddodiadol, yn ogystal ag ysgrifennu deunydd newydd yn seiliedig ar eu profiadau ar y bws.

 

Ar yr albym yma, byddwch yn clywed dylanwadau roc a phop, clasurol ac electronica, yn ogystal â cherddoriaeth werin. Mae’r traciau’n amrywio o’r traddodiadol i’r arbrofol, a phob un yn cynrychioli personoliaeth y cerddorion a’u cefndiroedd cerddorol. Ein gobaith yw y bydd yr albym hwn yn herio unrhyw ystrydebau am gerddoriaeth werin o Gymru. 

 

Traciau -

1: Wel Bachgen Ifanc Ydwyf 1

2: Wel Bachgen Ifanc Ydwyf 2

3: Alawon Huw

4: Epynt

5: Abram Wood

6: Blodyn Aberdyfi

7: Calennig

8: Alawon fy Ngwlad

9: Patagonia

10: Caradog

11: Y Gaseg Ddu

£7.99 - £12.98Code(s)Rhifnod: 5016886269627
SAIN SCD2696

You may also like .....Falle hoffech chi .....