Pecyn Gweithgareddau Trio

Editor: Siwan Tecwyn Jones

Series: Cyfres Trio.  

An education pack full of activities aimed at inspiring curiosity and motivating creativity, while promoting literacy and reading for pleasure at the same time. The activities and resources are based on the three fiction titles in the TRIO reading series by Manon Steffan Ros (illustrations by Huw Aaron). Suitable for learners on Progression Steps 2 and 3.


 

Awdur: Siwan Tecwyn Jones

Cyfres: Trio.

Pecyn addysg sy’n llawn gweithgareddau ar gyfer ysgogi chwilfrydedd a sbarduno creadigrwydd, gan hybu llythrennedd a darllen er pleser ar yr un pryd. Mae’r gweithgareddau ac adnoddau wedi eu seilio ar y tri llyfr ffuglen yn y gyfres ddarllen TRIO gan Manon Steffan Ros (darluniau gan Huw Aaron). Addas ar gyfer dysgwyr ar Gamau Cynnydd 2 a 3.

£19.99 - £24.99Code(s)Rhifnod: 9781801061063

You may also like .....Falle hoffech chi .....