Ble mae Cyw?

Cyw has disappeared on the way to a picnic, so Gareth and Rachael, with the help of Sali Mali, Jac y Jwc, Betsan Brysur, Prys Plismon, Heini, Tigi, Twm Tisian and Norman Preis embark on an adventure to find her. Rapsgaliwn knows where Cyw is, but he’s not telling anyone!
Mae’n ddiwrnod braf o haf ac mae Gareth a Rachael am fynd am bicnic gyda Cyw. Ond cyn iddyn nhw gychwyn ar eu taith mae Cyw yn diflannu ac mae’r ddau, gyda help Sali Mali a Jac y Jwc, Betsan Brysur a Prys Plisman, Heini, Tigi, Twm Tisian a Norman Preis, yn mynd ar antur i ddod o hyd iddi. Mae Rapsgaliwn yn gwybod yn iawn ble mae Cyw, ond dydy e ddim yn mynd i rannu’r gyfrinach gyda neb arall! Ymunwch yn yr hwyl a’r canu wrth wylio Cyw a rhai o’ch hoff gymeriadau.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886109459
SAIN DVD109

You may also like .....Falle hoffech chi .....