Twm Morus a Gwyneth Glyn, Tocyn Unffordd i Lawenydd

This album is a journey.  It takes uf from Llangywer to 42nd Street New York, via Ffynnon Gybi, the trenches of Flanders and the harbour of Rio.  The borders between yesterday and today, and between the traditional and the original, disappear like the smoke of a slow train with no refreshments trolley on its way from Eifionydd to Llyn.

Tracks -

01. Ffarwel i blwy Llangywer

02. Mi fum i'n gweini tymor

03. Tocyn unffordd i lawenydd

04. Cymru'n un

05. Rhyfel Hedd Wyn

06. Jini (Keep the home fires burning)

07. Coed

08. Angharad ar y Degfed o Fai

09. Arfor

10. Mae dy Gariad di'n y Ffair

11. Y Gôg Lwydlas.

 

 

 

Taith o albym ydi hon, aiff â ni o Blwy Llangywer i 42nd Street Efrog Newydd, heibio i Ffynnon Gybi, ffosydd Fflandrys a harbwr Rio. Mae'r ffin rhwng echdoe a heddiw, a rhwng y traddodiadol a'r gwreiddiol, yn chwalu fel mwg trên araf ar ei hynt o Eifionydd am Wlad Llŷn...

Traciau -

01. Ffarwel i blwy Llangywer

02. Mi fum i'n gweini tymor

03. Tocyn unffordd i lawenydd

04. Cymru'n un

05. Rhyfel Hedd Wyn

06. Jini (Keep the home fires burning)

07. Coed

08. Angharad ar y Degfed o Fai

09. Arfor

10. Mae dy Gariad di'n y Ffair

11. Y Gôg Lwydlas.

 


 

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886285122
SAIN SCD2851

You may also like .....Falle hoffech chi .....