Adolygiad Cwsmeriaid / Customer Reviews

Yn seiliedig ar 1 review / Based on 1 review Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Write a review

Kizzy Crawford, Cariad y Tir


"Here is a collection of Welsh folk songs and hymns that have been close to my heart at different stages of my life by giving me a sense of belonging whilst growing up in Wales and also by helping me to appreciate the beautiful land around us and the life, the beauty, the nature, the language, the community and music that thrives on it. To me they also emphasise the love that is put into the land and the love that the land gives back. I recorded the songs over a period of time and the arrangements vary from being traditional and simple influenced by my school years and competing at Eisteddfodau to some with a more alternative feel."

A mature and inventive performer and composer who has breathed new life to the scene here in Wales, this album will definitely confirm her standing as one of the best musical artists around.

Tracks -

01. Dafydd y Garreg Wen

02. Cân Merthyr

03. Ar lan y môr

04. Si hei lwli

05. Pais Dinogad

06. Sosban fach

07. O Flodyn Bach Hardd

08. Gwahoddiad

09. Cariad Cywir

10. Hen Wlad Fy Nhadau

11. Calon Lân.

 

 


Dyma gasgliad o ganeuon gwerin ac emynau Cymreig sydd wedi bod yn agos at fy nghalon ar wahanol adegau o fy mywyd ac sydd wedi rhoi ymdeimlad o berthyn i mi wrth dyfu lan yng Nghymru. Maen nhw’n ganeuon sydd wedi fy helpu i weld pa mor brydferth yw’r tir a’r bywyd, yr harddwch, y natur, yr iaith, y gymuned a’r gerddoriaeth sy’n ffynnu arno ac hefyd wedi gwneud i mi sylweddoli pa mor arbennig yw’r cariad sy’n cael ei ddangos at y tir a’r cariad y gall y tir ei ei roi yn ôl i ni. ’Dwi wedi recordio’r caneuon dros gyfnod a’r trefniannau yn amrywio o rai gyda sain mwy traddodiadol, fel ’dwi’n cofio o fy nyddiau ysgol neu’r Eisteddfod, i rai gyda naws mwy amgen.

Traciau - 

01. Dafydd y Garreg Wen

02. Cân Merthyr

03. Ar lan y môr

04. Si hei lwli

05. Pais Dinogad

06. Sosban fach

07. O Flodyn Bach Hardd

08. Gwahoddiad

09. Cariad Cywir

10. Hen Wlad Fy Nhadau

11. Calon Lân.

 

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886284422
SAIN SCD2844

You may also like .....Falle hoffech chi .....