Adolygiad Cwsmeriaid / Customer Reviews

Yn seiliedig ar 1 review / Based on 1 review Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Write a review

Y Llwynog Melfed

Author: Catherine Fisher; Welsh Adaptation: Mared Llwyd.

After rescuing Tomos from enchantment, orphan Seren Rhys is enjoying her first summer at Plas-y-Frân. But as autumn arrives, it brings with it a mysterious new governess who seems intent on drawing Tomos away from Seren and his family. Seren calls on the clockwork crow to help her. But can he reach her in time, and will Tomos be able to escape?

 

 

Awdur: Catherine Fisher; Addasiad Cymraeg: Mared Llwyd.

Wedi iddi achub Tomos o'r swyn a roddwyd arno, mae Seren Rhys yn mwynhau ei haf cyntaf ym Mhlas-y-Frân. Ond pan ddaw'r hydref, daw athrawes newydd, ryfedd yno sy'n benderfynol o dynnu Tomos oddi wrth Seren ac oddi wrth ei deulu. Mae Seren yn galw ar y frân glocwaith i'w helpu, ond a all hi gyrraedd mewn pryd a helpu Tomos i ddianc?

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781915444752

You may also like .....Falle hoffech chi .....