Hi / Hon

Editor: Catrin Beard, Esyllt Lewis.

A collection of short stories by 10 authors who identify as women living in Wales in the twenty first century, as they discuss their experiences.

Authors - Megan Davies, Megan Hunter, Mabli Siriol Jones, Non Mererid Jones, Nia Morais, Grug Muse, Siân Northey, Rebecca Thomas, Miriam Sautin, Manon Steffan Ros.

 

Golygwyd gan: Catrin Beard, Esyllt Lewis.

Casgliad yw hwn o straeon/ysgrifau gan 10 awdur sy'n uniaethu fel menywod ac sy'n byw yng Nghymru yn yr unfed ganrif ar hugain yn sôn am eu profiadau.

• Yr awduron ydy: Megan Davies, Megan Hunter, Mabli Siriol Jones, Non Mererid Jones, Nia Morais, Grug Muse, Siân Northey, Rebecca Thomas, Miriam Sautin, Manon Steffan Ros.

• Bydd yr artist ffeminyddol adnabyddus Seren Morgan Jones yn cyfrannu 12 llun i gyd-fynd â'r testunau ysgrifenedig a bydd hyn yn ychwanegu at ac yn ehangu apêl y llyfr. 

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912905942

You may also like .....Falle hoffech chi .....