Hanes fy Hynodrwydd

Author: Chloe Heuch; Welsh Adaptation: Mared Llwyd.

Exploring an abandoned Victorian asylum may seem like a weird way to develop a friendship, but Mo has always found that she does things a bit differently. Finding Onyx makes high school bearable, but can they ever find a way to be themselves when the world seems against them?


 

Awdur: Chloe Heuch; Addasiad Cymraeg: Mared Llwyd.

Ffordd ryfedd o ddatblygu cyfeillgarwch, efallai, yw archwilio adfeilion hen seilam Fictoraidd, ond mae Mo bob amser yn gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol. Mae cyfeillgarwch Mo ac Onyx yn gymorth i ddygymod â bywyd yn yr ysgol uwchradd, ond a fedran nhw ganfod ffordd i fod yn nhw eu hunain pan ymddengys fod y byd yn eu herbyn?

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781915444875

You may also like .....Falle hoffech chi .....