Golau Arall

Author: Glyn Price.

This wellbeing book - a motivating combination of pictures and words - aims to direct and guide us towards that light and also another light that is often right under our noses although we can't always recognise it. The author is a landscape artist with extensive experience of working as a youth support worker and tutor with children, young people and adults.

 

Awdur: Glyn Price.

Bwriad y llyfr llesiant hwn - cyfuniad ysbrydoledig o ddarluniau a geiriau - ydi ein cyfeirio a'n tywys ni'r darllenwyr at y golau hwnnw a'r golau arall sy'n aml dan ein trwynau er nad ydan ni bob tro'n gallu ei weld. Mae'r awdur yn arlunydd tirluniau a chanddo brofiad helaeth o weithio fel gweithiwr cymorth ieuenctid a thiwtor gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion.

£7.00 -Code(s)Rhifnod: 9781913996987

You may also like .....Falle hoffech chi .....