Yr Un Oed a Bawd fy Nhroed

Editor: Myrddin ap Dafydd.

Series: Cerddi Lloerig.

A compilation of poems about the body, aimed at children.

 

Golygwyd gan: Myrddin ap Dafydd.

Cyfres: Cerddi Lloerig.

Dyma lyfr arall yn y gyfres ‘Cerddi Lloerig’ i blant (yr unfed ar bymtheg). Mae’r cerddi yn waith amryw o feirdd cyfoes, gan gynnwys y golygydd, Myrddin ap Dafydd. Y tro hwn y thema yw ‘cerddi lloerig am y corff’.

Mae cyfres ‘Cerddi Lloerig’ wedi gwneud gwaith ardderchog dros y blynyddoedd i ddenu plant i fwynhau barddoniaeth, ac mae sawl gem yn y gyfrol ddiweddaraf hon. Nid yw pob cerdd yn ‘lloerig’, serch hynny, ond nid yw hynny’n fai. Mae ambell un fel ‘Curiad Cariad’ yn gerdd sensitif a chariadus, ‘Gofal’ yn annwyl a hoffus, a ‘Gordyfu’ wedyn yn annog plant i ddarllen ymhellach. Mae yma ambell gerdd ‘ffwrdd-â-hi’ sy’n wannach na’r rhelyw ac yn tueddu i adael i’r odl reoli’r cynnwys.

Mae’r darluniau du a gwyn gan Siôn Morris yn wledd i’r llygad ac yn ehangu dealltwriaeth y plant o gynnwys y cerddi. Mae hon yn gyfrol ddylai fod ar silff lyfrau pob plentyn a phob ysgol.

Eiry Palfrey

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£3.95 -Code(s)Rhifnod: 9781845270322
9781845270322

You may also like .....Falle hoffech chi .....