Y Termiadur

Author: Delyth Prys, J.P.M. Jones, Owain Davies, Gruffudd Prys

A useful and valuable resource book, being a standardized terminology of technical terms in Welsh, aimed at ensuring consistency across all Key Stages and subjects in the National Curriculum. This volume is an amended and updated version of Y Termiadur Ysgol(1998) and now contains vocabulary for subjects taken by 16-19 year olds, including vocational. With free CD-ROM.

Awdur: Delyth Prys, J.P.M. Jones, Owain Davies, Gruffudd Prys

Adnodd defnyddiol a gwerthfawr sy'n amcanu safoni termau technegol Cymraeg, er mwyn sicrhau cysondeb ar draws y Cyfnodau Allweddol, a holl bynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Ymestyniad a diweddariad o'r Termiadur Ysgol (1998) ydyw, ac mae nawr yn cynnwys geirfa ar gyfer pynciau myfyrwyr 16-19 oed, gan gynnwys meysydd galwedigaethol. Amgaeir CD-ROM.

£15.00 -Code(s)Rhifnod: 9781861125880
9781861125880

You may also like .....Falle hoffech chi .....