Y Stafell Ddirgel

Author: Eleri Davies.

Series: Canllaw Astudio Gomer.

A valuable guide for pupils studying the novel Y Stafell Ddirgel for their Welsh GCSE exams, comprising general information about the historical and religious background, a detailed analysis of themes and characters, language and style, together with useful exercises. 24 black-and-white photographs. First published December 2001.

 

Awdur: Eleri Davies.

Cyfres: Canllaw Astudio Gomer.

Canllaw gwerthfawr ar gyfer disgyblion sy'n astudio'r nofel Y Stafell Ddirgel ar gyfer eu harholiadau TGAU Cymraeg, yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y cefndir hanesyddol a chrefyddol, dadansoddiad manwl o themâu a chymeriadau, taith ac arddull, ynghyd ag ymarferion defnyddiol. 24 ffotograff du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 2001.

£3.00 - £7.99Code(s)Rhifnod: 9781843230618
9781843230618

You may also like .....Falle hoffech chi .....