Y Newid yn Rôl a Statws Menywod yn Ystod yr 20fed Ganrif

Author: Colin P. F. Hughes, Catrin Stevens, R. Paul Evans.

An useful textbook addressing the changes in women's lives between 1900 and 2000; this book contains various exercises and exam-type questions and gives the student a chance to improve those skills necessary to become a historian. An essential book for all GCSE students studying this subject for the final exam.

 

Awdur: Colin P. F. Hughes, Catrin Stevens, R. Paul Evans.

Gwerslyfr defnyddiol sy'n ymdrin â'r newidiadau a fu ym mywydau menywod rhwng 1900 a 2000; yn cynnwys ymarferion amrywiol a chwestiynau arholiad yn ogystal â chyfle i fynd i'r afael â sgiliau sydd eu hangen i fod yn hanesydd. Cyfrol hanfodol ar gyfer pob myfyriwr TGAU sy'n astudio'r pwnc hwn ar gyfer yr arholiad.

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845214425
9781845214425

You may also like .....Falle hoffech chi .....