Y Gymraes o Ganaan

Author: Eirian Jones.

The remarkable tale of Margaret Jones, a girl from Rhosllannerchrugog who became known throughout Wales during the nineteenth century as the 'Welshwoman of Canaan', as a result of her extensive overseas visits and life abroad. She published two volumes of recollections; Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan (1869) and Moroco, a'r hyn a welais yno(1883).

Click here to download an e-book for this title.

 

Awdur: Eirian Jones.

Hanes rhyfeddol Margaret Jones, merch o Rosllannerchrugog a ddaeth yn enwog yng Nghymru'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fel 'y Gymraes o Ganaan' yn sgil y ffaith iddi deithio i bedwar ban byd a threulio cyfnodau hir yn byw dramor. Cyhoeddodd ddwy gyfrol o'i hatgofion, Llythyrau Cymraes o Wlad Canaan (1869) a Moroco, a'r hyn a welais yno (1883).

Cliciwch yma os am lawrlwytho e-lyfr o'r teitl yma.

£9.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847713322
9781847713322

You may also like .....Falle hoffech chi .....