Y Gwaith a'i Bobl

Author: Robin Band (Robin Williams).

Series: Llyfrau Llafar Gwlad.

A warm and entertaining portrait of the Trefor quarry workers and their community in the 20th century. 36 black-and-white photographs.

 

Awdur: Robin Band (Robin Williams).

Cyfres: Llyfrau Llafar Gwlad.

Portread llawn cynhesrwydd a hiwmor o waith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng nghanol yr ugeinfed ganrif. 36 llun du-a-gwyn.

 

‘Nabod yw hanfod y llyfr hwn. O garreg fawr ddeg tunnell ar hugain hyd at gôt ffwr ei fam a llygod bach yr Hen Bedwar cawn ddarlun cynnes a chyforiog o hiwmor o’r Gwaith a’i bobl, a hynny mewn arddull dawel a chartrefol. O nabod yr awdur, dydi o ddim yn syndod fod y darlun at ei gilydd yn un cadarnhaol, a hynny heb fynd i ramanteiddio gwirion. Dydi o ddim yn syndod chwaith nad oes yr un o’r straeon digri’n stori ddifrïol. Ac mae o wedi llwyddo hefyd i gyfuno’r Gwaith a’r gweithwyr mewn modd sicr a chofiadwy, a hynny am nad gweithlu sydd yma, ond unigolion byw.’
– Alun Jones

 

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

£7.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845275051
9781845275051

You may also like .....Falle hoffech chi .....