Y Faner Newydd (Gwanwyn 2023)

An independent Welsh magazine that offers a different view of matters relating to Wales and the world. It was founded to be a medium to voice an independent opinion on topics such as broadcasting, literature, history, art, science and current affairs. 

Cylchgrawn annibynnol Cymraeg sy'n cynnig golwg wahanol ar faterion Cymreig a byd-eang. Sefydlwyd i fod yn gyfrwng i leisio barn annibynnol ar bynciau fel darlledu, llenyddiaeth, hanes, celfyddyd, gwyddoniaeth a materion cyfoes.

 

£5.00 -Code(s)Rhifnod:
L789898989

You may also like .....Falle hoffech chi .....