Y Ddinas ar Ymyl y Byd

Author: Arwel Vittle.

Within the City walls there are cruel soldiers, corrupt businessmen, an ever-present Keeper, a girl with a secret mark on her shoulder and the secrets of the authorities. The Crisis and the Disease have left their mark and turned nature up-side-down. An imaginative novel for teenagers and adults in the Cyfres y Dderwen series by the author of Dial yr Hanner Brawd.

Click here to download an e-book for this title.

 

Awdur: Arwel Vittle.

Tu fewn i furiau'r Ddinas mae milwyr creulon, dynion busnes llwgr, Ceidwad hollbresennol, merch â marc dirgel ar ei hysgwydd a chyfrinachau'r awdurdodau. Mae'r Argyfwng a'r Haint wedi gadael eu hôl ac wedi troi natur ben i waered. Nofel ddychmygus i bobl ifainc ac oedolion yng Nghyfres y Dderwen gan awdur Dial yr Hanner Brawd a Talu'r Pris.

Cliciwch yma os am lawrlwytho e-lyfr o'r teitl yma.

£5.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847712127
9781847712127

You may also like .....Falle hoffech chi .....