Welsh Words and Phrases Geiriau ac Ymadroddion Cymraeg

These English/Welsh language cards are a great way to learn Welsh words and phrases. Lay out a few cards with the Welsh side up. Pick a card and see if you know what the words mean, then turn the card over to check if you were right.
Mae'r cardiau iaith Cymraeg/Saesneg hyn yn ffordd wych o ddysgu geiriau ac ymadroddion Cymraeg. Rhowch ychydig o gardiau ar y bwrdd yn dangos yr ochr Gymraeg. Dewiswch gerdyn i weld a ydych chi'n gwybod beth yw ystyr y geiriau, yna trowch y cerdyn i weld a oeddech chi'n gywir.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....