Welsh in the Foundation Phase - Pack 3 Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen - Pecyn 3

Author: Non ap Emlyn.

Series: Fflic a Fflac.

Delivered through the medium of Welsh, the pack contains 18 full colour books divided equally between the 6 units of video and accompanying teacher notes. There is also a CD-ROM that further helps he pupils to improve their language, literacy as well as ICT skills through a range of fun and engaging games, books and songs.

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Cyfres: Fflic a Fflac.

Mae'r pecyn yn cynnwys 18 o lyfrau lliwgar sydd wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 6 uned o fideo a nodiadau athrawon i gyd-fynd â'r llyfrau. Hefyd, mae CD-ROM sy'n gwella iaith a llythrennedd y disgyblion, yn ogystal â'u sgiliau TGCh, drwy gyfres o gemau, llyfrau a chaneuon hwyliog.

£90.00 -Code(s)Rhifnod: 9781847130952
9781847130952

You may also like .....Falle hoffech chi .....