Welsh CalendarCalendr Cymraeg

Introduce little ones to the days of the week, months of the year, dates, seasons and weather conditions in Welsh with this calendar. Made from FSC sustainable wood with movable sliders, the calendar is a great way for children to learn the basics, making the process into a fun experience. They'll be counting down the days for all the big events of the year!

Promotes

  • Numeracy
  • Literacy
  • Independent learning
  • Dexterity and concentration skills
  • Life skills

Age 5+

Can also be hung on the wall.

Dimensions - 29.5 x 29.5 x 3.5cm

Designed in Wales and made from sustainable wood (FSC approved).


 

Cyflwynwch rai bach i ddyddiau'r wythnos, misoedd y flwyddyn, dyddiadau, tymhorau a thywydd yn Gymraeg gyda'r calendr yma. Wedi'i wneud o bren cynaliadwy FSC gyda llithryddion symudol, mae'r calendr yn ffordd wych i blant ddysgu'r pethau sylfaenol, gan wneud y broses yn brofiad hwyliog. Byddan nhw'n cyfrif i lawr y dyddiau ar gyfer holl ddigwyddiadau mawr y flwyddyn!

Hybu

  • Rhifedd
  • Llythrennedd
  • Dysgu annibynnol
  • Sgiliau deheurwydd a chanolbwyntio
  • Sgiliau bywyd

Oedran 5+

Gellir ei hongian ar y wal hefyd.

Dimensiynau - 29.5 x 29.5 x 3.5cm

Cynlluniwyd yng Nghymru a'i wneud o bren cynaladwy (Cymeradwywyd gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd).

 

£26.00 -Code(s)Rhifnod: 5060665500036

You may also like .....Falle hoffech chi .....