Understanding WordsDeall Geiriau

Author: Elin Meek.

Series: Help Your Child.

An illustrated educational volume of puzzles and entertaining activities to assist children to understand, read and spell Welsh words, with an English translation of the text for the use of non Welsh-speaking parents wishing to help their children to complete the exercises; for children aged 5-6 years. First published April 2004.

 

Awdur: Elin Meek.

Cyfres: Helpwch eich Plentyn.

Cyfrol addysgiadol ddarluniadol o bosau a gweithgareddau difyr i gynorthwyo plant i ddeall, darllen a sillafu geiriau Cymraeg, gyda chyfieithiad Saesneg o'r testun ar gyfer rhieni di-Gymraeg sy'n dymuno helpu eu plant i gyflawni'r ymarferion; i blant 5-6 oed. Argraffwyd gyntaf Ebrill 2004.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781843232759
9781843232759

You may also like .....Falle hoffech chi .....