Trychineb i'r Deinosoriaid!

Author: Benedict Blathwayt; Welsh Adaptation: Elin Meek.

The big dinosaurs are bullying Den again, chasing him across the hot, dusty plains. Luckily, they can't squeeze into the hidden valley that Den discovers! But when the weather changes dramatically and disaster looms, the tables are suddenly turned. Will Den help the bullies now? A bilingual adaptation of Dinosaur Disaster.

 

This is an adaptation by Elin Meek of Benedict Blathwayt’s work. Iis a bilingual book with wonderful pictures of dinosaurs. There are numerous hidden dinosaurs to spot in the images, therefore it is a great search book for children.

This is a story about bullies - these are the big dinosaurs who choose to run after Den and the small dinosaurs. The small dinosaurs are lovely, happy characters, who like to live and play together in the water. However, the large dinosaurs arrive and chase after Den and his friends, and they chase them into the hot sunshine where there is nowhere to hide or shelter. When the big bullies reach the rock where there is no heat or food, Den and his friends are of great assistance to them but, needless to say, they were never thanked for their kindness. The bullies retaliate again and again and when they realise that they're losing, they're not happy creatures at all.

This is a story which portrays kindness and the folly of bullying.

Tegwen Morris

A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

 

Awdur: Benedict Blathwayt; Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Mae'r deinosoriaid mawr yn bwlian Den eto, gan redeg ar ei ôl ar hyd y gwastadeddau poeth a llychlyd. Drwy lwc, maen nhw'n methu gwasgu eu ffordd i mewn i'r dyffryn bach cudd y mae Den yn dod o hyd iddo! Ond pan fydd y tywydd yn newid yn syfrdanol gan fygwth trychineb, mae'r fantol yn troi'n sydyn. A fydd Den yn helpu'r bwlis nawr? Addasiad dwyieithog o Dinosaur Disaster.

 

Dyma addasiad gan Elin Meek o waith Benedict Blathwayt. Llyfr dwyieithog yw hwn gyda darluniau bendigedig o ddeinosoriaid. Yn ogystal, ceir nifer fawr o ddarluniau o ddeinosoriaid yn cuddio yn y lluniau, felly mae'n llyfr chwilota da iawn i blant.

Ceir stori yma am fwlis, sef y deinosoriaid mawr sy’n rhedeg ar ôl Den a’r deinosoriaid bach. Mae’r deinosoriaid bach yn annwyl iawn, yn hoffi chwarae gyda’i gilydd yn y dŵr ac, yn sydyn, wele’r bwlis mawr yn dod gan ruthro ar ôl Den a’i ffrindiau i’r anialwch poeth. Fe ddaeth Den o hyd i rywle i guddio, sef hollt yn y graig, ac fe lwyddodd ef a’i ffrindiau i wasgu i mewn iddo, a beth welon nhw ond dyffryn bach cudd. Doedd dim modd i’r deinosoriaid mawr eu dilyn. Aeth Den i mewn i ogof a gweld tân, yna roedd ’na dwrw mawr ac roedd y ddaear yn ysgwyd, ac fe ffrwydrodd y mynyddoedd o’i gwmpas. Fe hedfanodd Den, nerth ei adenydd, i ffwrdd. Wedyn aeth pobman yn dywyll. Yn y bore roedd ’na gymylau o ludw ac fe aeth hi'n oer iawn gan ddechrau bwrw eira - roedd y deinosoriaid yn meddwl y byddent yn oer am byth.

Fe wnaeth Den a’r deinosoriaid bach ddychwelyd i’r dyffryn bach cudd, ac i ddŵr cynnes, lle roedd digon o fwyd i bawb. Daeth y bwlis mawr at yr hollt yn y graig a chwyno am yr oerfel a’r diffyg bwyd ac roedd Den a’i ffrindiau'n garedig wrthyn nhw am eu bod nhw wedi'u bwydo drwy’r hollt. Yna, fe ddaeth yr haul allan ac fe benderfynodd Den a’i ffrindiau ddychwelyd adref. Roedd y bwlis mawr wedi gadael yn barod, heb ddiolch i Den a’i ffrindiau am y bwyd.

Ar ôl i Den a'i ffrindiau gychwyn ar eu siwrne adref, fe daeth y deinosoriaid mawr i'r golwg unwaith eto a rhedeg ar eu hôl. Y tro yma roedden nhw'n fwy cyflym na nhw ac fe lwyddo nhw i guddio yn y coed, ac roedd y bwlis yn wyllt gacwn.

Dyma stori sy’n portreadu caredigrwydd a'r nodweddion gwael sydd ynghlwm wrth fwlio.

Tegwen Morris

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....